Video ini diambil sebelum masa pandemi COVID-19

MRT


Petantang Petenteng
PRODUSER: Yopie Oscar
Februari 2020

Petantang menyarankan Petenteng untuk naik kereta MRT sebagai sarana pulang kampung untuk mengembalikan kain merah ibunya yang terbawa.
Niat ingin pulang kampung, perjalanan Petantang dan Petenteng terhenti sebelum sampai di tujuan